මම මේ බ්ලොග් එක හැදුවෙ අලුතින්.ධනිකගේ සිතිවිලි,සෑම්ගේ අඩවිය,මනුස්සකම වගෙ බ්ලොග් වලට කැමතිය්.ඉදිරියට හොද ලිපි ගෙන එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා.ඒ සඳහා ඔයාලගෙ සහයෝගය ලැබෙයි කියල හිතෙනවා.