ටිකක් බය හිතෙන පින්තූර ටිකක් තමයි මේ පෙන්නන්න හදන්නෙ.මේක වීදුරු පාලමක්.කන්දක ඉඳන් පහල බලන්න තමයි මේක හදල තියෙන්නෙ.එහෙනම් ඉතින් පිංතූර ටික බලල කමෙන්ට් එකක් දාලා යන්න.

මේක මගේ 49 වෙනි ලිපිය.ඒක හින්දා බලමුකො 50 වෙනි ලිපිය දානකොට followers ලා කී දෙනෙක් වෙයිද කියල.තාම 34 දෙනයි ඉන්නෙ.මේක 40 ක්වත් කරන්න හොඳේ.