අදත් පින්තූර ටිකක් දෙන්න හිතුවා.මේවායෙ තියෙන්නෙ ලස්සන අයිස් කැට.එක එක ලස්සන අච්චු වලින් තමයි හදලා තියෙන්නෙ.එහෙනම් ඒ ටික බලන්නකො.

බලල ඉවරනම් කමෙන්ට් එකක් දාලා යන්න.