ඔන්න අදත් නොමිලේ බඩු දෙන්නයි හදන්නෙ.මම ඉස්සෙල්ල ලියපු මේ වගේ නොමිලේ දෙන දේවල් බලන්න මෙතන ක්ලික් කරන්න.
හරි! අද දෙන්නෙ මාතෘකාවෙ තියෙනවා වගේම ප්ලාස්ටික් බෑග් එකක්.ඔය පහළ තියෙන්නෙ ඒක.හොදයිද?එහෙනම් පහළ ක්ලික් කරලා ඒක ගන්නකෝ.ඕව එයි කියල හරියටම ෂුවර් නෑ.කොහොම වුනත් මේව පෝස්ට් කරනවටවත් කමෙන්ට් එකක් දාන්න.මේ නොමිලේ බඩු දෙන ලිපි පෙළ ටොප් 10 ලිස්ට් එකෙත් උඩ හරියට ආවට කමෙන්ට් බොහොම අඩුයි.ඒක හින්ද මේකටවත් කමෙන්ට් එකක් දාන්න.එහෙනම් මම ගියා.