මේකනම් නියම සයිට් එකක්.ලංකාවේ පරණ පිංතූර දහස් ගානක් තියෙනවා.මං මෙතනත් ටිකක් දාන්නම්කෝ.ඔය පහල තියෙන බට්න් එක ක්ලික් කරලා හරි මෙතන ක්ලික් කරලා හරි සයිට් එකට යන්නකෝ.කමෙන්ට් එකක් දාලා යන්න