මේ පල්ලෙහ තියෙන එක වගේ පනිවිඩයක් එන්නෙ ඇයි?මේ විදිහට ආවෙ ElaKiri එකේ ලින්ක් වලට යද්දි.දන්න කෙනෙක් ඉන්නවනම් කමෙන්ට් එකකින් කියන්න.

ලොකුවට බලන්න පිංතූරෙ උඩ ක්ලික් කරන්න.