අදත් ගණිත ගැටලුවක් දෙන්නයි හදන්නෙ.හැබැයි අද ගණිත ගැටලුව දෙන්නෙ රූපයක් ආශ්‍රයෙන්.ඔන්න එහෙනම් ගණිත ගැටලුව.

සිට 16 දක්වා ඉලක්කම් භාවිතා කර පහත කො‍ටු පූරවන්න.කුමන පැත්තකට එකතු කළත් පිළිතුර 34 විය යුතුය.එක ඉලක්කමක් ලිවියහැක්කේ එක් වරක් පමණි.
මේකෙදි කො‍ටුවෙ අංකෙට උත්තර දෙන්න කමෙන්ට් එකකින්.උදාහරණ:-1 කො‍ටුව=6
කො‍ටුව=2

කොහොමහරි මම තව බ්ලොග් එකක පටන් ගත්තා.ඒකෙ නම photo album. ඒකෙ සම්පුර්ණයෙන්ම දාන්නෙ photos විතරයි.ඕගොල්ලොඑහෙනම් පහත ලින්ක් එකෙන් ඒකට ගිහිල්ල බලන්නකො අනිවාර්යයෙන්ම follower කෙනෙක් වෙන්න.ඒකෙ විතරක්  නෙමෙයි මේකෙත් වෙන්න.අද ලිපිය එහෙනම් මෙතනින් ඉවරයි