මෙහෙමයි.ඔයගොල්ලො පහත තියෙන බැනර් එකක් ‍තෝරගෙන ඔයාලගෙ බ්ලොග් එකේ දාන්න ඕනා.එතකොට මම ඔයාලාගේ බ්ලොග් එකේ බැනර් එකක් මගේ බ්ලොග් එකේ දානවා.ඒක ඔයාල flashvortex වගේ සයිට් එකකින් හදලා code එක මට e-mail කරන්න.ආ තව ඔයාලගේ බ්ලොග් එකේ ඇඩ්‍රස් එකත් එවන්න.ආ අනිවාර්යයෙන්ම මේක කරන කට්ටිය කමෙන්ට් එකක් දාලා යන්න.මෙන්න බැනර් ටික.


code ටික පිළිවෙලින්


<script src="http://h1.flashvortex.com/display.php?id=2_1305461971_39539_442_0_728_90_9_1_55" type="text/javascript">
</script>


<script src="http://h1.flashvortex.com/display.php?id=2_1305462652_25019_390_0_468_60_8_1_55" type="text/javascript">
</script>


<script src="http://h1.flashvortex.com/display.php?id=2_1305462860_534_508_0_300_114_9_1_55" type="text/javascript">
</script>

ප.ලි.-අනේ මට අමතක වුනානේ මගේ ඊ මේල් ඇඩ්‍රස් එක දාන්න.
my email addres-ranulhashika.g@gmail.com