ඔන්න මම දෙවනි ගණිත ගැටළුවත් දානවා.පලවෙනි එකට සදරුගේ ලෝකය බ්ලොග් එක ලියන අයියා නිවැරදි පිලිතුර දාලා තිබ්බා.පලවෙනි එක බැලුවේ නැත්නම් මෙතනින් යන්න.
පලවෙනි එකේ නිවැරදි උත්තර
එළුවන් ගණන=8
කුකුලන් ගණන=32
ඔන්න එහෙනම් දෙවෙනි එක

එක්තරා මිනිසෙකුට සිටින පක්ෂීන් හා සිවුපාවුන් ගැන මෙසේ කියයි."මා ලග සිටින සියලුම සතුන්ට ඔලු 34ක් හා පාද 114ක් තියෙනවා."එසේනම් මොහු ලග සිටින පක්ෂීන් හා සිවුපාවුන් ගන්න වෙනම ලියන්න.මේකත් එදා වගේම කමෙන්ට් එකකින් පිලිතුර ලියන්න.